torsdag, desember 13, 2007

TASBI Saturday School

Hver lørdag har vi søndagskole på NLM sitt kontor for de internationale barna. Vi er rundt 10-15 barn som kommer hver gang, og vi får god respons fra foreldre som setter pris på søndagskolen. Nå på lørdag den 15 desember skal vi arrangere juleverksted på den internationale skolen. Vi har hengt opp lapper og informasjon, og barna kan melde seg på. Vi tenkte i en start at det sikker ikke ble så mange som skrev seg på lista, men nå ser det ut som det kommer mellom 50 til 60 barn på søndagskolen sin juletilstelning. Vi begynner samlingen med sanger og fortelling om juleevangeliet, så skal vi ha aktiviteter sammen og lage stjerner, engler, kort, kakemenner...... før vi avslutter med en god lunsj sammen. Kan dere være med å be om at alt går greit praktisk. Men mest av alt be om at barna som kommer kan få del i den ekte jul, som handler om Jesus !!!

Ingen kommentarer: